Otevírací doba kosířské rozhledny v roce 2014 je stále v řešení.
Mikroregion Kosířsko ji musí sladit také s požadavky myslivců a Lesů ČR tak, aby i zvěř v lese měla klid od proudění turistů.
Což musíme samozřejmě respektovat…
Mě například dnešní procházka lesem opět utvrdila v tom, jak dokážeme být neukáznění, hluční, nerespektující základní návyky (odpadky si odnesu s sebou), apod.

Aneb jaký je Váš názor na provoz rozhledny (omezit/neomezit)?