Otevírací doba kosířské rozhledny v roce 2014 je stále v řešení. Mikroregion Kosířsko ji musí sladit také s požadavky myslivců a Lesů ČR tak, aby i zvěř v lese měla klid od proudění turistů. Což musíme samozřejmě respektovat… Mě například dnešní procházka lesem opět utvrdila v tom, jak dokážeme být neukáznění, hluční, nerespektující základní návyky […]