Zdravíme! Dnes jsme opět provedli kontrolu na Kosíři.
Myslím, že není třeba mnoho slov, stav týden před otevřením rozhledny vidíte na fotkách, na kterých uvidíte také zpracování zakoupených schodů. Je jich tam zatím umístěných 81.

Foto proti slunci, ale je dobře vidět „vinutí“ schodiště


Oplechování schodiště

Všimněte si 30. schodu