Hanácký Mont Blanc
Přírodní park Velký Kosíř leží v jihovýchodním výběžku Bouzovské
vrchoviny. Jeho chloubou je silueta vrchu Velkého Kosíře, který je se
svými 442 m. n. m. nejvyšším vrcholem Hané. V harmonické krajině tohoto
parku převažují lesní porosty a všimnete si zde výrazných zlomových
svahů.

Přírodní park s nejvyšším vrcholem Hané-442 m n.m., je porostlý komplexem smrku a dubu, s příměsí akátu a vtroušené jedle. Klidovou oblastí byl vyhlášen v roce 1987. Na jeho jižních svazích do 18.stol. bývaly vinohrady. Na vrcholu Velkého Kosíře stávala rozhledna KČT. Bohužel byla stržena a dodnes se jedná o její obnově. Vrchol je místem četných turistických vycházek. Nalézá se tu i vrcholová kniha, o kterou pečuje KČT Smržice. Samotný Kosíř ukrývá nesčetné množství stop osídlení od nejstarších dob v několika lokalitách, např. prehistorické sídliště poblíž vrcholu, sídliště s valy u obce Čelechovice na Hané, neolitické mohyly, či feudální dvorec Gabrielov. Pod horou je zámek Čechy pod Kosířem či lázně Slatinice a další nádherná místa. Součástí parku je i naučná stezka, tzv. Mánesova cesta a několik přírodních rezervací s výskytem vzácné flóry a fauny. Východní část s lomy je známá nálezy trilobitů z davonu.

Zdroj: http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=3728