Na Velikonoce (včetně Velké pátku) bude rozhledna otevřena a měla by tak

být odstartovaná sezóna 2016.