Předem prosím všechny, kdo o tomto něco ví, ať nám odpoví!

V digitalizované knihovně Archivního Vademeca Zemského archivu jsem pro zajímavost zadala „Kosíř rozhledna“ a vyjely mi dva odkazy z fondu Sbírek fotografií a negativů vztahující se k okresu Prostějov a pocházející z období 1896-1999.

Jsou zde dvě černobílé fotografie kosířské rozhledny (autor uveden Kvapil). A teď to hlavní – první fotografie je označena popiskem STARÁ ROZHLEDNA, druhá je označena jako NOVÁ ROZHLEDNA – a tato fotografie odpovídá původní předchůdkyni nynější rozhledny, která stála na Kosíři v letech 1927-1939.

Ale co ta STARÁ ROZHLEDNA? Je úplně jiná… Dosud jsem žila v domnění, že byla na Kosíři jen jedna rozhledna (viz. článek http://www.kosir.cz/2010/02/06/stara-rozhledna/)

Tak jak to tedy bylo???

Fotografie „NOVÉ ROZHLEDNY“

Fotografie „STARÉ ROZHLEDNY“