Jak by měla vypadat budoucí kosířská rozhledna?

Vybraný návrh nové kosířské rozhledny pochází z brněnského studia New Work. Tento ateliér stojí také za realizacemi dalších rozhleden, např. ve Chřibech a v Bílých Karpatech.

Plánovaná rozhledna má tvar komolého kuželu, který je posazen na nízkém soklu. Zakončená je prstencovou stříškou. Do podstavy kužele má být umístěno zázemí rozhledny, nutné pro její provoz. Po točité rampě se vystoupá ke vstupu do rozhledny, k její patě. Dvojitá horizontální konstrukce poskytuje převýšený prostor, který tvoří železobetonové jádro a štěrbina, vzniklá kamenným pláštěm. Výrazně horizontálně rozčleněný kuželovitý prostor je možné pozorovat z balkonů v různých výškách rozhledny. Vnitřní prostor osvětluje velký stropní okulár. Šroubovitým železobetonovým schodištěm se vystoupá nahoru na plošinu vyhlídky, která navržena ve výšce 32 metrů. Tato výška těsně převyšuje nejvyšší okolní lesní porost.

Stavba rozhledny je plánovaná bez napojení na rozvod vody a bez elektroinstalace, odpad sociálního zařízení bude svedený do nedaleké jímky.

Vnější stěna z kamene je odlehčena pravidelnými čtvercovými otvory, které projektují světelný obraz na betonové jádro stavby. Při pohledu zvenčí může plášť stavby připomínat strukturu košíku.

Nová rozhledna Velký KosířNávrh rozhledny na Kosíři